Het Libanon Lyceum leeft.

Het Libanon Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. De school doet veel om er voor te zorgen dat de leerlingen het beste onderwijs krijgen. Maar ook ligt de focus veelal op buitenschoolse activiteiten. Kortom, het is een instituut in beweging.

De briefing.

Het Libanon Lyceum heeft geen duidelijke uitstraling naar buiten toe. Zowel qua vorm als inhoud wordt er te weinig gedaan om te vertellen wie en wat ze zijn. De vraag aan New Normal was om een kader te bedenken waarbinnen duidelijk gemaakt kan worden waar het lyceum voor staat. Visueel en inhoudelijk.

De oplossing.

'Het Libanon Lyceum leeft' is het nieuwe thema dat wij voor ze bedachten. Daar kan alles onder gecommuniceerd worden: het Libanon Lyceum leeft, verbindt, ontwikkelt, verwelkomt, leert, geeft, enz. Met altijd de leerling centraal.

Concept thema

Design

Website

Bezoek de website